# شعبان

.*.*.*شعبان*.*.*.

بنازم ماه شعبان را که با شادی قرین باشد                                                                                                                    در اومیلاد عباس(ع) و حسین (ع) و ساجدین باشد به نیمه چون رسد شعبان؛مهش ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 12 بازدید