# به_آرامی
  "به آرامی آغاز به مردن می‌کنی..." به آرامی آغاز به مردن می‌کنیاگر سفر نکنی،اگر کتابی نخوانی،اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،اگر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید